Gezondheid bij cattery De Jolinde Cats

Gezondheid

Wij hechten veel waarde aan de gezondheid van onze katten. Naast de 'gewone' inentingen laten wij onze katers en poezen ook testen op ziektes: HCM, PKD, GDS, PRA,FIV en FeLV. Al onze katten zijn getest, ingeënt en helemaal gezond.  Wij geven dan ook minimaal 1 jaar garantie bij aankoop van een kitten op erfelijke ziekte. Deze garantie wordt vastgelegd in een koopcontract. Hieronder kunt u lezen over de ziektes, wat ze precies inhouden en wat de gevolgen zouden kunnen zijn. 

 

HCM

In het geval van hypertrofische cardiomyopathie (HCM) zie je een sterk verdikte wand van de linker kamer van het hart en ook van de wand tussen beide kamers. Daardoor wordt de wand van de linker kamer steeds ‘stijver’ waardoor deze zich niet voldoende kan vullen. Bovendien wordt het volume van de linkerkamer steeds kleiner, met als gevolg dat minder bloed rondgepompt wordt en de ruimte in de linkerboezem vergroot. Daardoor bestaat de kans op bloedstolsels in de verwijde linker boezem die vervolgens in de aorta kunnen komen en trombose in de slagaders van de achterpoten veroorzaken. Het gevolg is koude achterpoten of zelfs verlammingen. Door de drukstijging in de linker boezem neemt de druk in de longvaten toe, wat weer leidt tot vochtophoping in de longen. Tevens wordt bij HCM een goede beweging van de hartkleppen belemmerd, waardoor de hartfunctie alleen maar verder achteruit gaat. Cardiomyopathie leidt uiteindelijk tot hartfalen.

 

PKD (Polycistic Kidney Disease)

Katten met PKD hebben in beide nieren meerdere cystes (d.w.z. met vocht gevulde holtes). Zowel het aantal cystes als de omvang van de cystes zal toenemen met het ouder worden van de kat. Deze cystes verdrukken het gezonde nierweefsel waardoor de nierfunctie minder zal worden. Je kunt het vergelijken met een ballon die langzaam opgeblazen wordt en door het groter worden het nierweefsel daaromheen verdrukt. Uiteindelijk zal er chronisch nierfalen optreden.

Waarom we onze katten laten testen op PKD? Het is een gevaarlijke ziekte. Doordat de ziekte pas na jaren aan het licht komt is het van belang om de ziekte al in een vroeg stadium aan te tonen, zodat er met deze PKD positieve dieren niet wordt gefokt! Als er niet op getest wordt kan een PKD lijder al meerdere generaties verwekt hebben voordat de ziekte zich openbaart. Het is dus van groot belang dat de ziekte door alle katteneigenaren die willen fokken onderkent en onderzocht wordt om de ziekte een halt toe te roepen.

 

PKD wordt veroorzaakt door een fout in het DNA waardoor een bepaald eiwit dat van belang is voor een goede nierfunctie verkeerd wordt aangelegd. PKD overerft dominant.

 

PKD EF   = Pyruvaatkinase  Deficiëntie. dit i een enzym dat essentieel is voor de energie productie in rode bloedcellen. bij lijders is dit enzym afwezig waardoor de rode bloedcellen versneld afgebroken worden. De afwezigheid kenmerkt zich door bloedarmoede. Enkele symptomen zijn zwakte bij inspanning hartruis en een vergrote mild.


GDS Type IV = Glycogeenstapeling. Is een afwijking waarbij overtollige suikers in het lichaam niet op de juiste manier worden opgeslagen. In gezonde dieren wordt suiker opgeslagen in glycogeen dat direct beschikbaar is wanneer er inspanning geleverd wordt. Het enzym wat hierbij betrokken is wordt aangeduid met GBE. In dieren die lijden aan de afwijking is de GBE niet aanwezig. Hierdoor ontstaat er een ophoping in de organen zoals de lever  Dit lijdt uiteindelijk tot uitval van de organen. De aangetaste dieren leven maximaal 5 maanden.

 

GDS Type IV = Glycogeenstapeling. Is een afwijking waarbij overtollige suikers in het lichaam niet op de juiste manier worden opgeslagen. In gezonde dieren wordt suiker opgeslagen in glycogeen, dat direct beschikbaar is wanneer er inspanning geleverd wordt het enzym wat hierbij betrokken is wordt aangeduid met GBE. In dieren die lijden aan de afwijking is de GBE niet aanwezig. Hierdoor ontstaat er een ophoping in de organen zoals de lever  Dit lijdt uiteindelijk tot uitval van de organen. De aangetaste dieren leven maximaal 5 maanden.

rdAc-PRA = Progressieve Retinale  Atrofie Is een veel voorkomende erfelijke afwijking die leidt tot blindheid. De blindheid ontwikkeld zich sneller of langzamer afhankelijk van de mutatie. Er zijn verschillende vormen van PRA bekent.

 

FIV (Feline Immunodeficiëntie Virus, ookwel kattenaids genoemd)

FIV wordt veroorzaakt door een virus dat verwant is aan het HIV virus bij de mens dat AIDS veroorzaakt. FIV wordt daarom ook wel kattenaids genoemd. FIV kan alleen de kat besmetten en niet de mens.

 

FeLV – Feline Leukemie Virus (leucose)

FeLV is een virusziekte met een dodelijke afloop. Het virus kan leukemie (tumoren van de witte bloedcellen) veroorzaken, maar dit is niet de ziekte die het meeste optreedt na infectie. Het virus tast namelijk het immuunsysteem van de kat aan (immunosuppressie) waardoor ze gevoeliger zijn voor infecties